Algemene Voorwaarden van Betway

Betway BE – Gaming Contract (Voorwaarden en Bepalingen)

Deze Voorwaarden en Bepalingen zijn van toepassing en bindend voor u als u deelneemt aan www.betway.be.

Betway Limited, een bedrijf geregistreerd in Malta (C39710) op volgend adres: 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR 1300, Malta en geregistreerd bij de Maltese Registry of Companies onder volgend nummer: C39710 (“Betway”) beheert de online gaming website www.betway.be in hun eigen naam en namens Casinos Austria International Belgium, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgische wetgeving, met maatschappelijke zetel op het adres Grétrystraat 16-20, Brussel en geregistreerd bij de Crossroads Bank for Enterprises (RLE Brussels) onder volgend nummer: 0502.785.246 (“CAIB”), die de operator is van Viage, the Grand Casino Brussels en houder van A, A+, F1 en F1+ gaming licenties toegekend door de Belgische Kansspelcommissie.

Als gaming operator met vergunning blijft CIAB volledig aansprakelijk tegenover de Klant onder het Belgische gokreglement, zonder prejudicie jegens Betway om de Website te beheren en te handelen onder hun eigen naam, terwijl ze CAIB in alle zaken gerelateerd aan de Website en Diensten vertegenwoordigen (“Operator”, “We”, “Wij”, “Ons”).

Ondanks dat de Diensten beheerd worden door Betway en werkzaam zijn op de Website www.betway.be, begrijpt en aanvaardt u dat wanneer in de Regels verwezen wordt naar “de Operator”, “We”, “Wij”, “Ons”, dat Betway handelt in eigen naam en namens CAIB. Elke verwijzing naar “de Operator” moet gelezen worden als “de Operator of Betway die handelt namens de Operator”.

Door deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat u deze Voorwaarden en Bepalingen gelezen en begrepen hebt, en erkent en accepteert u dat deze Voorwaarden en Bepalingen van toepassing zijn op u.

Indien u niet akkoord gaat met één van deze Voorwaarden en Bepalingen, is het beter dat u meteen stopt met het gebruiken van de Software en Diensten, en dat u de Software van uw computer / laptop / mobiel toestel verwijdert.

Door volgend vakje aan te vinken: “Ik heb de wettelijke leeftijd om te gokken bereikt en ik bevestig dat ik de algemene voorwaarden en het privacybeleid dat hierop van toepassing is gelezen heb, en dat ik deze onvoorwaardelijk en in hun geheel aanvaard” (Gelieve extra aandacht te besteden aan de leeftijdslimieten die uiteengezet worden in clausule 3.1 hieronder), bent u onderworpen aan deze Algemene Vooraarden, ons Privacybeleid, voorwaarden gerelateerd aan een promotie of competitie, of eventuele voorwaarden en andere regels of beleid die van toepassing zijn op uw Deelname. u krijgt telkens een melding indien genoemde voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn, en deze kunnen regelmatig bijgewerkt worden (dergelijke regels en beleid worden hierna gezamelijk aangeduid als “Regels”).

Deze Regels zijn altijd bindend als u gebruik maakt van de Dienst of Software, inclusief (maar niet gelimiteerd tot), het starten of maken van een storting m.b.v. de Diensten of het indienen van uw stortingsgegevens bij de Operator.

Wij behouden het recht voor om van tijd tot tijd de Regels aan te passen of te vervolledigen nadat wij u eerst op voorhand op de hoogte gebracht hebben via een e-mail, die verstuurd zal worden naar het e-mailadres dat gelinkt is aan uw account en/of via publicatie van de nieuwe Regels op de Website in de sectie gerelateerd aan de Regels. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe Regels, is uw enige oplossing om meteen uw activiteit op de Website en/of Diensten stop te zetten en een opzegging van uw account aan te vragen. Indien u toch gebruik blijft maken van de Website en Diensten nadat deze nieuwe Regels bekend gemaakt werden en van toepassing zijn, wordt dit gezien als een bindende goedkeuring van de nieuwe Regels.

In deze Voorwaarden en Bepalingen:

“Casino”: betekent de online en mobiele casino software en het product.

“Gesloten Account Klant”: betekent dat de geregistreerde account van een persoon gesloten, uitgeschreven, of uitgesloten werd door ofwel Ons ofwel uzelf.

“Klant(en)”: betekent een Geregistreerde Klant of een Gesloten Account Klant.

Klantensaldo”: betekent de totale waarde van het saldo dat wordt bijgehouden door de Operator in de naam van de Klant, inclusief (zonder limiet): a) overgehouden saldo dat gestort werd bij de Operator door de Klant om inzetten te kunnen plaatsen of om te voldoen aan het lidmaatschapsgeld/deelnamevergoeding voor gokken in de toekomst; b) winsten of prijzen waarvan de Klant gekozen heeft die als storting te laten staan bij de Operator of waarvan de Operator die nog moet toekennen aan de Klant; en c) om het even welke vastgelegde, maar nog niet betaalde, loyaliteitsprogramma’s of andere bonussen.

Games”: verwijzen naar om het even welke en alle games/weddenschappen aangeboden door de Operator.

Intellectueel Eigendom”: verwijst naar handelsmerken en handelsnamen, geregistreerd of niet, inclusief handelsmerkapplicaties en geregistreerde handelsmerken, met de goodwill gelinkt aan zulke handelsmerken en handelsnamen, domeinnamen, uitvoering, vormgeving en beleggingsstijl, inclusief zonder limieten zoals gepresenteerd op de websites; domeinnaam registraties en varianten hierop zowel nu als in de toekomst; gelijk welke copyright in de uitvoering, vormgeving of beleggingsstijl, gelijk welk recht of licentie onder copyright om zulke uitvoering, vormgeving of beleggingsstijl te gebruiken, gelijk welke software code, architectuur of software, uitzicht of gevoel van de software, of gelijk welk ander intellectueel eigendom, die eigendom is van of geregistreerd is door CAIB of Betway, in elk geval, in elk deel van de wereld.

“Deelnemen” : betekent gelijk welk gedrag beschreven van 3.1 tot 4.11 hieronder, het bezoeken van de Website, het spelen van één van de “Games” of het gebruiken van onze “Software” op gelijk welke manier.

“Geregistreerde Klant” betekent een persoon die zich succesvol geregistreerd heeft bij Betway zoals beschreven in clausule 3.2 en diens account als “geopend” beschouwd wordt.

“Diensten” betekenen de beschikbaarheid en het verschaffen van de Software die u in staat stelt deel te nemen.

“Software” betekent alle software die eigendom is van Betway of geregistreerd werd door Betway en beheerd wordt namens de Operater, zodat u kunt deelnemen. Of alle downloadbare/flash/mobiele game versies van de software beheerd door Betway en aangeboden namens de Operator.

“Sport” betekent de online en mobiele sport goksoftware en producten.

“Website” verwijst naar www.betway.be

“Jij/Jouw” (of ook naar verwezen als “Klant”), betekent elke persoon die op de Website surft of de Software gebruikt en Deelneemt aan gelijk welke “Games” aangeboden op de Website.

 1. Over Betway BE

Betway BE is een merk beheerd door Betway Limited.

De Voorwaarden & Bepalingen en de Regels zijn van toepassing nadat de klant succesvol een Geregistreerde Account aangemaakt heeft. Alle transacties gemaakt met deze account vinden plaats in België.

2. Vergunning en Toezichthoudende Instanties

De Operator heeft een vergunning gekregen bij en wordt beheerd door de Belgische Kansspelcommissie onder volgende licenties: A+20000 (toegekend op 5 oktober 2005) en FA+116777 (toegekend op 6 juli 2011).

3. Uw Deelname aan Betway BE

3.1 Beperkingen

U mag enkel Deelnemen als u geen verbod hebt, niet onder bescherming staat en/of niet uitgesloten bent (of indien u uzelf uitgesloten heeft) onder enige toepasselijke wetgeving of reglement en als u:

a) Inwoner bent van België; en

b) De wettelijke leeftijd bereikt hebt om Deel te nemen:

Sport – ouder dan 18 jaar

Casino – ouder dan 21 jaar

Het is illegaal om te spelen op onze Sport website als u jonger bent dan 18 jaar. Het is illegaal om te spelen in ons Casino als u jonger bent dan 21 jaar. Geregistreerde Klanten die spelen op de Sport Website zullen pas vanaf de legale leeftijd van 21 kunnen spelen in het Casino. Tot ze die leeftijd bereikt hebben blijft een uitgebreide toegang tot het Casino geblokkeerd.

 WEDDENSCHAPPEN DIE GEPLAATST WORDEN VANUIT EEN JURISDICTIE BUITEN BELGIE ZULLEN ONGELDIG VERKLAARD WORDEN. STORTINGEN DIE GEMAAKT WORDEN EN WEDDENSCHAPPEN DIE GEPLAATST WORDEN DOOR PERSONEN DIE VERBLIJVEN OF WIENS DOMICILIE BINNEN ZO’N JURISDICTIE LIGT ZULLEN TERUGBETAALD WORDEN MET VERMINDERING VAN EEN ADMINISTRATIEVE VERGOEDING VAN 10% VAN DE TOTALE STORTINGEN GEMAAKT DOOR HET INDIVIDU, BOVENOP MOGELIJKE KOSTEN DIE AANGEREKEND WORDEN DOOR DE BANK OF HET FINANCIEEL INSTITUUT DAT DE BOVENGENOEMDE TERUGSTORTING BEHEERT.

 PERSONEN DIE OP SECTIE 3.1 OF OP DEZE VOORWAARDEN INBREUK MAKEN, HEBBEN GEEN RECHT OP GEMAAKTE WINSTEN. BOVENDIEN LOOPT ELKE PERSOON DIE BEWUST INBREUK MAAKT OP SECTIE 3.1 HET RISICO CRIMINEEL VERVOLGD TE WORDEN OMDAT HIJ/ZIJ MOGELIJK FRAUDE PLEEGT.

3.2 Klantenidentificatie en uitgesloten Personen Informatie Systeem (“EPIS”) Check

Om Deel te kunnen nemen, moet u uw persoonlijke gegevens ingeven tijdens het registratieproces van uw online account. Volgende persoonlijke gegevens worden gevraagd (maar zijn niet beperkt tot): Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum en Nationaal RN Nummer.

Nadat u het account-registratieformulier ingediend hebt, zal een elektronische controle plaatsvinden bij EPIS, om zeker te zijn dat uw gegevens niet vermeld staan in het register. Een Geregistreerde Klantenaccount zal enkel gecreëerd worden indien EPIS een negatief resultaat terugstuurt – dit betekent dat uw details niet teruggevonden werden in het register.

3.3 Identificatie en Saldo-opnames

Wanneer u saldo wil opnemen wordt u mogelijk gevraagd om een kopie van een geldig legitimatie-document op te sturen. In dit geval zal een geldopname niet verwerkt worden totdat de Operator alle gevraagde identificatie-documenten verkregen heeft.

Volgende legitimatie-documenten worden aanvaard (maar zijn niet gelimiteerd tot):

i. een kopie van een geldig identificatiedocument met foto zoals een paspoort of rijbewijs; en

ii. Kopie van een recente rekening die geldt als bewijs van uw verblijf, zoals een elektriciteitsrekening, telefoonrekening (belangrijk: de rekening mag niet ouder zijn dan 3 maanden) en;

iii. Kopie van een recent rekeningafschrift van een krediet-, debet- of bankrekening (opmerking: het rekeningafschrift moet aansluiten bij de gebruikte financiële methode en mag niet ouder zijn dan 3 maanden).

De betaling van een opname zal enkel maar gemaakt worden voor een Geregistreerde Klant. u geeft hierbij de Operator en zijn aangewezen tussenpersonen de toestemming, als en wanneer de Operator dit vraagt, uw identiteit te bevestigen en het recht het geld te gebruiken dat u ingezet hebt bij de Operator.

3.4 Risico

U aanvaardt dat uw Deelname aan de Diensten uw eigen keuze is, op eigen risico is en in alle discretie gebeurt. Bovendien, gaat u ermee akkoord dat Deelname aan de Diensten voor uw eigen persoonlijk entertainment en niet-professioneel gebruik is, en door dit te doen, doet u dit bijgevolg namens uzelf.

3.5 Acceptabel Gebruik

U begrijpt, garandeert en gaat ermee akkoord dat u alle toepasselijke wetten, statuten en reglementen m.b.t. uw gebruik van de Software en Diensten naleeft. We zijn niet verantwoordelijk als u illegaal of onbevoegd gebruik maakt van de Software of Diensten. Door deze Voorwaarden en Bepalingen te accepteren, gaat u ermee akkoord dat u ons bijstaat, voor zover dat mogelijk is, bij het naleven van alle toepasselijke wetten en reglementen.

4. Uw Account

4.1 Enkelvoudige Account

U mag slechts één enkele Account creëren en beheren. Als u meer dan één Klantenaccount heeft, behoudt de Operator het recht voor om dubbele accounts te schorsen totdat alle account gegevens en saldo (die aan u toebehoren) van de andere accounts samengebracht worden in één account. Zodra dit gebeurd is, zullen alle andere Klantenaccounts gesloten worden en blijft één enkele Geregistreerde Account over.

4.2 Nauwkeurigheid

Er wordt van u gevraagd om uw registratiegegevens te allen tijde up-to-date te houden. Indien u uw residentieel adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contact- of persoonlijke informatie wijzigt, gelieve dan onze Klantendienst te contacteren zodat wij uw accountinformatie kunnen bijwerken.

4.3 Wachtwoord

Er wordt van u gevraagd uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen tijdens het account registratieproces. Deze informatie is vertrouwelijk en er wordt van u verwacht dat u deze informatie geheim houdt. U mag uw datum van registratie, gebruikersnaam en wachtwoord niet openbaar maken aan een andere partij en u mag ook geen toestemming geven aan een andere partij om uw account te gebruiken. Alle acties gemaakt met uw account zullen geldig zijn als uw gebruikersnaam en wachtwoord correct ingevoerd werden.

4.4 Verificatie van Bankgegevens

Indien u gebruik maakt van een debet-kaart en/of financiële- of bankrekening voor transacties m.b.t. onze Diensten, MOET de accountnaam/naam van de kaarthouder dezelfde zijn als de naam die u gebruikt heeft toen u uw Klantenaccount gecreëerd heeft. Indien de naam die geregistreerd staat op de Klantenaccount en de naam op uw Debet-kaart en/of financiële- of bankrekening niet overeenkomen, zal uw account onmiddellijk geschorst worden. Indien uw account geschorst wordt, gelieve dan onze Klantendienst te contacteren om meer informatie te krijgen i.v.m. het verificatieproces.

4.5 Geen aansprakelijkheid

De Operator is niet aansprakelijk voor vermeende schade of verlies ontstaan na of in verband met uw Deelname. Dit omvat, zonder beperking, vertragingen of onderbrekingen van de werking of transmissie, verlies of corruptie van data, communicatie- of verbindingsproblemen, persoonlijk misbruik van de Software, zijn inhoud of fouten en weglatingen in de inhoud van de Website. De Operator behoudt zich het recht voor om uw account te sluiten of te schorsen.

4.6 Slapende / Inactieve Accounts

De Operator beschouwt een account als slapend / inactief 6 maand nadat de klant voor het laatst ingelogd heeft op zijn/haar account.

Een administratieve kost van €5 wordt maandelijks van een slapende / inactieve account gehaald totdat de account niet langer een positief saldo heeft of totdat de account terug actief geworden is. De administratieve kost wordt voor de eerste keer afgetrokken aan het einde van de 6 maand na de laatste login op de rekening.

4.7 Transfers tussen accounts

Geldoverdrachten tussen verschillende individuele Klantenaccounts zijn strikt verboden.

4.8 Interest

Het geld dat op uw account staat is niet onderworpen aan interest.

4.9 Schorsing / Beëindiging van een Account

De Operator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw account te schorsen, te sluiten of stop te zetten indien u verdacht wordt van:

- Op een niet-wettelijke manier winsten te hebben gemaakt

- Het niet navolgen en inbreuk plegen op de bepalingen die beschreven worden in de Voorwaarden en Bepalingen die van toepassing zijn op uw account.

U zal op de hoogte gebracht worden van de beslissing van de Operator via e-mail, en indien de schorsing leidt tot vasthouden van winsten, dan wordt mogelijk een kopie van de beslissing gestuurd naar de Belgische Kansspelcommissie. Terwijl uw account geschorst is, is het niet mogelijk om de account te ontgrendelen.

4.10 Sluiting en tijdelijke schorsing van de account

Indien u uw Geregistreerde Klantenaccount wil sluiten, gelieve dan onze Klantendienst te contacteren voor hulp. Onze Afkoel- en Uitsluitingsprocedures worden beschreven in clausule 8.2 van deze Voorwaarden en Bepalingen en worden in detail beschreven in sectie 3.2 van het Verantwoord Spelen Beleid.

4.11 Krediet

Deelname op krediet is verboden.

5. Betalingsgegevens / Opnames

5.1 Identificatie-controle

De Operator moet succesvol, op interne wijze of via een derde partij, uw identificatiedocumenten ontvangen en geverifieerd hebben, voordat u saldo kan opnemen uit uw Geregistreerde Klantenaccount.

5.2 Afschriften

Het is de verantwoordelijkheid van de kaarthouder om kopieën van de afschriften van transacties en het beleid en de regels van de Website en de Diensten te bewaren.

5.3 Opnames

In overeenstemming met het “Opnamebeleid van de Operator”, is het minimale bedrag dat u mag opnemen €10 en zullen alle geldopnames verwerkt worden met dezelfde betalingsmethode die gebruikt werd om een storting te maken op de account. Zoals beschreven in clausule 4.4, MOET de naam die geregistreerd staat op de account gelijk zijn aan de naam die geregistreerd staat op de account of kaart, wanneer een financiële account en/of debet-kaart gebuikt werd om geld te storten. Gelieve op te merken dat er betalingskosten kunnen aangerekend worden en dat opnames een kleine vertraging kunnen oplopen door ons identiteitsverificatieproces.

Bovendien is de Operator verplicht de identiteit van een Geregistreerde Klant te verifiëren wanneer er een opname gemaakt wordt van €2000 of meer (of het equivalent van de gekozen valuta van de Klant). Door dit identiteitsverificatieproces kunnen saldo-opnames een kleine vertraging oplopen.

5.4 Betalingsgegevens bijwerken

Betalingsgegevens bijwerken of extra betalingsinformatie toevoegen, met als doel een opname maken, kan enkel maar gedaan worden door de Klantendienst te contacteren.

5.5 Opnamelimieten op Gratis Promotionele Aanbiedingen

De Operator behoudt zich het recht voor om geldopnames van een Gratis Bonus / Gratis Weddenschap / Gratis Casino Spins, die toegevoegd worden aan een Geregistreerd Bonus Account, te limiteren tot max. €50. Deze limiet is geldig als de Gratis Bonus / Gratis Weddenschap / Gratis Casino Spins toegevoegd wordt zonder dat voordien een storting gemaakt moet worden op de account, tenzij specifiek anders vermeld werd in de voorwaarden van de promotionele aanbieding.

6. Bonussen

6.1 Aparte Voorwaarden en Bepalingen

De Operator kan, van tijd tot tijd, promoties en/of competities aanbieden die aparte Voorwaarden en Bepalingen hebben. Bonussen of speciale geschenken die aan uw Geregistreerde Klantenaccount toegevoegd worden, moeten behandeld worden volgens zulke Voorwaarden en Bepalingen.

De bonusvoorwaarden van de Operator, die bestaan uit delen van deze Voorwaarden en Bepalingen kunnen gevonden worden op:

Sport: Bonus Voorwaarden & Bepalingen

Casino: Bonus Voorwaarden & Bepalingen

In het geval dat een conflict optreedt tussen deze Voorwaarden en Bepalingen en de specifieke voorwaarden of bepalingen van de promotie – of competitie, zullen de specifieke voorwaarden of bepalingen van de promotie – of competitie gelden.

Gratis Bonus / Gratis Weddenschap / Gratis Casino Spins kunnen niet omgeruild worden voor cash krediet.

6.2 Herroepingsrecht

De Operator behoudt zich het recht voor om gelijk welke promotie, competitie, bonus of speciale aanbieding op elk moment terug te trekken. Bovendien behoudt de Operator zich ook het recht voor om opnames van Gratis Bonus / Gratis Weddenschap / Gratis Casino Spins te limiteren zoals beschreven in clausule 5.5.

7. Privacybeleid

De Operator ziet het als zijn plicht om uw Privacy te beschermen en te respecteren. Bovendien, leeft de Operator alle toepasselijke databescherming en privacywetten na. Gelieve ons Privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe de Operator en Betway omgaan met en gebruik maken van de persoonlijke informatie die u aan de Operator toevertrouwt.

Opmerking: Het Privacybeleid is onafscheidelijk gelinkt aan deze algemene voorwaarden en de aanvaarding ervan is een vereiste voor een account registratie.

8. Verantwoord Spelen

8.1 Beleid

De Operator ziet het als zijn plicht om zijn Klanten een leuke en gebruiksvriendelijke online ervaring aan te bieden, terwijl hij ook op de hoogte is van het feit dat gokken problemen kan veroorzaken bij een minderheid van individuen. Daarom ondersteunt de Operator Verantwoord Spelen en moedigt hij Klanten aan om gebruik te maken van verschillende Verantwoord Spelen-opties zodat zij beter hun account kunnen beheren.

Gelieve het Verantwoord Spelen Beleid te lezen voor meer informatie.

8.2 Afkoeling en uitsluiting

U kan op elk moment een Afkoelingsperiode (tijdelijke schorsing) of Uitsluiting van onze Diensten aanvragen. Gelieve sectie 3.2 van het Verantwoord Spelen Beleid te raadplegen om de verschillende beschikbare Afkoelings- en Uitsluitingsopties te bekijken.

9. Bescherming van de Speler

9.1 Beleid

We willen er zeker van zijn dat u uw Deelname op een veilige en verantwoordelijke manier kunt ervaren. De Operator zal onmiddellijk problemen behandelen die uw speelervaring beïnvloeden en in het gedrang brengen. We hebben een gedetailleerd Spelersbescherming Beleid en een lijst van technieken die u kan toepassen om een veiligere speelervaring te verzekeren.

10. Intellectuele Eigendom

10.1. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten, titels en interesten i.v.m. het Intellectuele Eigendomsrecht de volledige eigendom van Betway is, of ons wettelijk toegekend is. Elk gebruik van Intellectueel Eigendom zonder dat u hiervoor eerst schriftelijke toestemming hebt gekregen van Betway is niet toegestaan. U gaat ermee akkoord dat u geen Intellectueel Eigendom op welke manier dan ook zal kopiëren, verspreiden, publiceren, verdelen, commercieel uitbuiten, of ermee zult knoeien (en gaat ermee akkoord dat u een derde partij hierbij niet zal helpen of bijstaan).

10.2. U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud van de Website en Diensten beschikbaar wordt gemaakt enkel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik van dergelijk materiaal en inhoud is strikt verboden.

10.3. Wij geven u hierbij een niet-exclusieve licentie om onze Software te gebruiken zodat u kunt Deelnemen, onderhevig aan deze Voorwaarden en Bepalingen. Alle rechten in de Software zijn voorbehouden en u mag de Software enkel gebruiken volgens de aan u toegekende vergunning.

11. Spelonderbrekingen

11. Geen garanties

De Diensten en Software worden aangeboden op een “Koop op eigen bate en schade” -basis en zoals volledig toegestaan door de wet. We bieden geen garantie of representatie aan, noch expliciet noch impliciet, m.b.t. voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid of accuraatheid van de Diensten en Software.

11.2 Defecten

We zijn niet aansprakelijk voor computerdefecten, storingen van telecommunicatiediensten of internetverbindingen noch voor uw pogingen om Deel te nemen aan games m.b.v. methodes, middelen of manieren die niet door ons beoogd waren.

U begrijpt en aanvaardt dat het mogelijk is dat terwijl u speelt tegen andere Klanten (peer-to-peer gamen) u benadeeld kan zijn als er technische problemen optreden zoals een tragere netwerksnelheid en een trager toestel van de eindgebruiker/speler.

U begrijpt en aanvaardt dat live televisie en andere uitzendingen die wij voorzien voor u als deel van een Casino- of Sportaanbieding vertraging kunnen oplopen, wat ervoor kan zorgen dat andere aanbieders informatie aanbieden die meer up-to-date is m.b.t. zulke uitzendingen.

11.3 Gemelde Fouten

Hoewel de Operator alle mogelijke middelen zal inzetten om er zeker van te zijn dat de Diensten geen fouten bevatten, kunnen we niet garanderen dat de Diensten nooit compleet foutloos zullen zijn, maar Betway zal gemelde fouten zo snel mogelijk oplossen. Indien een fout optreedt, kan u deze melden via e-mail of brief aan onze Klantendienst.

11.4 Virussen

Hoewel de Operator en Betway alle mogelijke middelen zullen inzetten om er zeker van te zijn dat de Software en bestanden virusvrij zijn, kunnen we niet garanderen dat de Software en de bestanden nooit virussen zullen bevatten. Het is uw verantwoordelijkheid om uw systeem te beschermen en data of programma’s die verloren gegaan zijn door een virus opnieuw te installeren.

11.5 Schorsing van Diensten

De Operator kan, naar eigen goeddunken, tijdelijk een deel of een volledige Dienst schorsen voor gelijk welke reden. We zullen u (maar zijn hiertoe niet verplicht) zo snel mogelijk op de hoogte brengen van zo’n schorsing. We zullen de Diensten zo snel als mogelijk is herstellen na een tijdelijke schorsing.

11.6 Ongeldige Weddenschappen In het geval van een systeemdefect zullen alle niet-bevestigde weddenschappen ongeldig verklaard worden. We zijn niet aansprakelijk voor mogelijk verlies dat u kan oplopen door een vertraging of schorsing.

11.7 Klachten van Klanten

Klachten/claims van Klanten van elke mogelijke aard moeten uiterlijk 6 maand nadat het probleem zich heeft voorgedaan, ingediend worden.

BELANGRIJK: om er zeker van te zijn dat uw klacht/claim naar het juiste departement opgestuurd wordt en onderzocht wordt, moet geschreven communicatie ingediend worden bij de operator op een van volgende manieren:

E-mail: manager@betway.be

Post: Grétrystraat 16-20, Brussel 1000, België

Bovendien moet de geschreven communicatie de volgende informatie bevatten:

- uw gebruikersnaam/accountnummer

- uw geregistreerde voor- en achternaam

- een gedetailleerde uitleg van de klacht/claim

- Specifieke data en tijden gelinkt aan de klacht/claim (indien van toepassing)

OPMERKING : Indien u de schriftelijke communicatie niet indient volgens de bovenstaande richtlijnen kan het gebeuren dat er een vertraging optreedt in het identificeren en oplossen van uw klacht/claim.

Nadat wij u klacht/claim ontvangen hebben, zullen wij er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, binnen een maximale termijn van 1 maand.

U kan een niet-opgelost dispuut indienen bij de Belgische Kansspelcommissie op volgend e-mail adres: info@gamingcommission.be of volgend adres: Belgische Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussels.

Mocht u ooit de indruk krijgen dat een Klant samenspant met een andere Klant of op gelijk welke manier de Operator bedriegt, gelieve de Operator op de hoogte te brengen via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in de klachtenprocedure.

11.8 Wijzigingen

De Operator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, onmiddellijk en zonder waarschuwing, inhoud van de Website of Software te schorsen, aan te passen, te verwijderen of toe te voegen. We zijn niet aansprakelijk voor mogelijke verliezen die u lijdt door wijzigingen of door schorsing of onderbreking van de Software of Diensten en u mag hierover geen klacht neerleggen bij de Operator.

12. Schadeloosstelling en Gelimiteerde Aansprakelijkheid

12.1. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u ons samen met onze directeurs, functionarissen, medewerkers, shareholders, tussenpersonen, partners en dochter- en zusterondernemingen, moederondernemingen, en onze filialen schadeloosstelt en onverantwoordelijk acht tegenover kosten, uitgaves, aansprakelijkheden, schade (zowel direct, indirect, speciaal, resulterend, exemplair, als straf, of andere) die voortkomen uit uw Deelname, inclusief zonder limiet:

(i) De Diensten bezoeken, gebruiken of hergebruiken;

(ii) De Diensten gebruiken of hergebruiken m.b.v. telecommunicatiediensten;

(iii) Het gebruiken of hergebruiken van materiaal verkregen via de Diensten of gelijk welke andere bron;

(iv) Ingang tot, het gebruiken of hergebruiken van de server van de Diensten;

(v) Het vergemakkelijken of het maken van een storting op uw account bij de Operator;

(vi) Inzetten of spelen bij de Operator m.b.v. de aangeboden leveringsmechanismen;

(vii) Het aanvaarden en gebruiken van een prijs verkregen via of door de Operator; en

(viii) Het gebruiken of hergebruiken van de software van de Operator, op gelijk welke manier of door gelijk welk middel.

12.2. Gelimiteerde Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van onze directeurs, functionarissen, medewerkers, shareholders, tussenpersonen, partners en dochter- en zusterondernemingen, moederondernemingen, en onze filialen, in contract of buitencontractueel, verzuim of andere, m.b.t. verlies of schade opgelopen door gelijk welke reden, zowel direct als indirect, of voor hoeveelheden (zelfs wanneer we door u op de hoogte gebracht werden dat u mogelijk een verlies zou lijden of u schade berokkend zou worden) zal niet groter zijn dan de waarde van de weddenschappen/inzetten die u geplaatst heeft via uw account m.b.t. de relevante weddenschap/inzet die de relevante aansprakelijkheid gecreëerd heeft.

12.3. Links

De Operator is niet aansprakelijk, in contract of buitencontractueel, of anders, voor elk verlies of schade opgelopen door uw gebruik of door een link op de Website of Diensten. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op een site waar naar gelinkt wordt op de Website of via de Diensten.

12.4. Verzuim

Geen enkel element in deze Voorwaarden en Bepalingen sluit de aansprakelijkheid van het bedrijf uit van fraude, overlijden of persoonlijke verwondingen waarvoor de Operator verantwoordelijk is.

 13. Beschikbaarheid van Aanbiedingen

13.1. Geschiktheid

Alle aanbiedingen gelden slechts voor één persoon, familie, huishoudelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsaccount-nummer (e.g. debet-kaart of kredietkaart, etc.) en gedeelde computer, bv. school, openbare bibliotheek of werk. Alle aanbiedingen van de Operator zijn bestemd voor recreatieve Klanten en de Operator kan, naar eigen goeddunken, de geschiktheid van de Klant om deel te nemen aan een bepaalde promotie beperken. De Operator behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van aanbiedingen of alle aanbiedingen aan een Klant in te trekken.

14. Regerende Wet en Klantendienst

14.1. Helpdesk

Onze Klantendienst staat altijd voor u klaar indien u moeilijkheden ervaart. u kan onze Klantendienst bereiken via volgend e-mailadres: support@betway.be.

14.2. Regerende Wet en Jurisdictie

Deze Voorwaarden en Bepalingen worden beheerd door, en worden geïnterpreteerd naar de Belgische Wetgeving en u dient zich onherroepelijk te wenden tot de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België om disputen op te lossen (inclusief compensatievorderingen en tegenvorderingen) die kunnen optreden in verband met het ontstaan, de geldigheid, het effect, de interpretatie of uitvoering van, of de wettelijke verhoudingen opgericht bij, of anders ontstaan in verband met deze Voorwaarden en Bepalingen.

 15. Financiële Instelling

15.1. Geen interest

De Operator is geen financiële instelling en dus zullen stortingen die gemaakt worden op uw account niet beschouwd worden als een elektronisch betalingsinstrument en hoeft u dus geen interest te betalen op de stortingen die u maakt.

15.2. Geen juridisch of financieel advies

De Operator voorziet geen financieel of juridisch advies. Klanten die graag juridisch of financieel advies zouden krijgen worden gevraagd hiervoor contact op te nemen met professionele adviseurs.

De Operator en Betway kunnen (en zullen) geen juridisch advies geven m.b.t. uw Deelname aan de Diensten die wij hieronder aanbieden en u erkent dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om uw toelatingsvoorwaarden na te kijken m.b.t. de toepasselijke wetten en reglementen en dat u geen inbreuk maakt op de toepasselijke wetten en reglementen terwijl u deelneemt aan onze Diensten.

15.3. Geen arbitrage

Het is strikt verboden om de Operator, Diensten of zijn systemen te gebruiken om arbitrage door valutatransacties te vergemakkelijken. Indien de Operator van mening is dat u bewust de systemen gebruikt hebt om financiële winsten te maken door arbitrage, dan zal eventuele winst die u gemaakt hebt verbeurdverklaard worden en van uw saldo afgetrokken worden zonder waarschuwing of mededeling.

15.4. Anti-witwassen van geld

Het is strikt verboden om gebruik te maken van de Operator, de Diensten en de systemen om elk soort illegale geldtransfer te vergemakkelijken. U mag de Website of de Diensten niet gebruiken voor onwettige of frauduleuze activiteiten of verboden transacties (inclusief het witwassen van geld) zoals vermeld wordt in de wetgeving van de jurisdictie waarin u woont. Als wij vermoeden dat u deelneemt of deelgenomen hebt aan frauduleuze, onwettige, of ongepaste activiteiten waaronder witwassen van geld of gedrag dat inbreuk maakt op deze Voorwaarden en Bepalingen, dan zal uw toegang tot de Diensten onmiddellijk beëindigd worden en wordt uw account mogelijk gesloten. Als uw account gesloten of geblokkeerd wordt door zulke omstandigheden dan zijn wij niet verplicht om het geld dat nog op uw account staat terug te storten.

Bovendien zal de Operator het recht hebben om de relevante autoriteiten op de hoogte te brengen hiervan, samen met andere aanbieders van online diensten, kredietkaartbedrijven, aanbieders van elektronische betalingen, of andere financiële instellingen en mogen we uw identiteit bekendmaken en hen informeren over onwettige, frauduleuze of ongepaste activiteiten. u zal volledig meewerken aan zo’n onderzoeken m.b.t. zulke activiteiten.

16. Andere

16.1. Aanvaarding

Door deze Voorwaarden en Bepalingen te aanvaarden bent u helemaal op de hoogte van het feit dat het risico bestaat dat u geld kunt verliezen als u gokt, en dat u volledig verantwoordelijk bent voor zulke verliezen. U gaat ermee akkoord dat uw deelname aan deze Diensten uw volledige eigen keuze is, dat die in alle discretie gebeurt en op eigen risico is. Met betrekking tot uw verliezen zal u geen klacht neerleggen bij Ons of onze partners, directeurs, functionarissen of werknemers.

16.2. Klanten die in aanmerking komen

Werknemers van Betway, de Operator, hun licentiehouders, verdelers, groothandelaars, dochterondernemingen, reclame- en promotiebedrijven, media partners, kleinhandelaars, en leden van naaste families komen niet in aanmerking voor deelname aan deze games.

16.3. Beëindiging van de account

16.3.1. De Operator behoudt zich het recht voor om uw account voor gelijk welke reden ook te annuleren zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Overblijvend saldo dat na de annulering nog op uw account staat zal overgeschreven worden naar uw debet-kaart of uw financiële account.

16.3.2. De Operator behoudt zich ook het recht voor om, in alle discretie, uw account te annuleren of schorsen (ongeacht andere voorzorgen vermeld in de Voorwaarden en Bepalingen) indien er reden is om te geloven dat uw account gebruikt werd voor één van volgende activiteiten:

i. Als u meer dan één Geregistreerde Klantenaccount aangemaakt hebt;

ii. Als de naam die geregistreerd staat op uw Klantenaccount niet overeenkomt met de naam op uw financiële/bank account en/of de debet-kaart die gebruikt werd om stortingen te plaatsen op dezelfde Klantenaccount;

iii. Als u incorrecte of misleidende informatie ingevuld hebt tijdens het registratieproces van uw Klantenaccount.

iv. Als u de wettelijke leeftijd om te gokken nog niet bereikt hebt of als u geen inwoner bent van België;

v. Als u toestemming gegeven hebt (bewust of onbewust) aan iemand anders om Deel te nemen met uw Klantenaccount;

vi. Als u samen met een andere Klant(en) gespeeld hebt als deel van een club, groep, etc. Of als u inzetten of weddenschappen geplaatst hebt op een gecoördineerde manier met andere Klant(en), als u bv. dezelfde selecties gekozen hebt. In dit geval behoudt de Operator zich het recht voor om, in alle discretie, het totale maximale uitbetalingsbedrag voor het gecombineerde totaal van zo’n weddenschappen te beperken

vii. Als de operator een “charge back” en/of een "terugkeer" notificatie ontvangt via een storting mechanisme dat gebruikt wordt in uw account;

viii. Als u gevonden wordt voor samenspanning, bedrog, witwasserij of het uitvoeren van eender welke frauduleuze activiteit

OF

ix. Als bepaald wordt door de operator dat u gebruikt maakt van een system (inclusief machines, computers, software of ander geautomatiseerde systemen zoals bots, etc.) specifiek ontworpen om het spel system te verslaan.

16.3.3. Indien de Operator gegronde redenen heeft om te geloven dat u deelgenomen hebt aan één van de activiteiten beschreven in clausule 16.3.2 hierboven, dan (samen met de schorsing of annulering van uw account), behoudt de Operator het recht voor om een deel van uw saldo, of uw volledig saldo in te houden en/of stortingen, uitbetalingen, bonussen, winsten die u gemaakt hebt als gevolg van zo’n praktijken zoals beschreven in 16.3.2 van uw account af te halen. In zo’n omstandigheden zullen uw gegevens doorgegeven worden aan de Autoriteiten, Toezichthoudende Instanties of een andere derde partij. De rechten beschreven hier zijn zonder prejudicie tegenover /doen geen afbreuk aan andere rechten die de Operator tegen u kan hebben beschreven in deze Voorwaarden en Bepalingen of anders.

16.4. Publiciteit

Door een prijs en/of winst van Betway te accepteren, geeft u toestemming dat uw naam gebruikt mag worden voor advertenties en commerciële doeleinden zonder daarvoor een bijkomende vergoeding te ontvangen, behalve als het wettelijk verboden is.

16.5. Volledige Overeenkomst

De Voorwaarden en Bepalingen die hier beschreven worden, vertegenwoordigen de volledige, sluitende en exclusieve overeenkomst tussen u en de Operator en vervangen en voegen alle vorige overeenkomsten, voorstellingen en afspraken tussen de u en de Operator m.b.t uw Deelname samen.

Nadat u de volgende keer inlogt zal een melding op uw scherm verschijnen, met de mededeling dat de Voorwaarden en Bepalingen gewijzigd werden. De Geregistreerde Klant moet eerst de wijzigingen aan de Voorwaarden en Bepalingen aanvaarden voordat hij verder kan Deelnemen.

16.6. Eindbeslissing

Indien het resultaat dat getoond wordt op uw software en dat van de server van de Operator verschilt, dan geldt het resultaat dat getoond wordt op de server van de Operator als het officiële en bepalende resultaat.

16.7. Belastingen

u bent volledig zelf verantwoordelijk voor mogelijke belastingen die geheven kunnen worden op prijzen en/of winsten die u gewonnen hebt door uw Deelname.

16.8. Overmacht

De Operator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor mogelijke storingen of software vertragingen van onze verplichtingen die wij moeten nakomen volgens het Gaming Contract, veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze controle en macht liggen.

16.9. Geen Agentschap

Niets in deze Voorwaarden en Bepalingen kan opgevat worden als een reden voor het creëren van een agentschap, partnerschap, vertrouwenscontract, financiële relatie of elke andere vorm van een joint venture tussen u en de Operator.

16.10. Scheidbaarheid

Als één van de Voorwaarden en Bepalingen beschouwd wordt als ongeldig, onwettelijk of onuitvoerbaar door een bevoegde autoriteit, dan zal zulke term, voorwaarde of bepaling gescheiden worden van de overblijvende termen, voorwaarden en bepalingen die nog altijd geldig blijven zoals toegestaan door de wet. In dat geval zal het deel dat als ongeldig of onuitvoerbaar beschouwd wordt, aangepast worden zodat het overeenkomstig is met de toepasselijke wetgeving, op zo’n manier dat het de oorspronkelijke bedoeling van de Operator zo veel mogelijk weerspiegelt.

16.11. Extra Sport Voorwaarden

Elke van de volgende aanvullende Voorwaarden dient samen met de bovengenoemde Bepalingen en Voorwaarden van het Gaming Contract gelezen te worden:

Sport bevat informatie over de aangeboden Wedmarkten, maximale uitbetaling, het annuleren van weddenschappen, uitleg over meervoudige weddenschappen, etc.

16.12. Verklaring van de Voorwaarden en Bepalingen

Wij achten deze Voorwaarden en Bepalingen eerlijk en correct. Indien u meer informatie nodig heeft i.v.m. deze voorwaarden of onze Diensten, gelieve onze Klantendienst te contacteren.

Gelieve op te merken dat alle correspondentie en telefoongesprekken opgenomen kunnen worden voor opleidingsdoeleinden.

16.13. Overdracht

Deze Voorwaarden en Bepalingen zijn persoonlijk en kunnen niet toegewezen, overgedragen of uitbesteed worden door u behalve als u eerst schriftelijke toestemming gekregen hebt van de Operator. We behouden ons het recht voor om elk van onze rechten en plichten toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden aan een derde partij zonder dat we u hiervan eerst op de hoogte brengen of u hiervoor toestemming vragen.

16.14. Bedrijfsoverdracht

In het geval van een verandering van management, fusie, overname, overdracht of verkoop van activa van de CAIB of van Betway, zullen uw spelersaccount en gegevens deel zijn van de activa die overgedragen worden aan de koper of de nieuwe eigenaar zonder dat wij u hiervoor om toestemming vragen. In dat geval zal de Operator u op voorhand hiervan op de hoogste stellen via e-mail of een mededeling op onze Website die de verschillende opties zal uitleggen m.b.t. de overdracht van uw account.

Laatst bijgewerkt op 30/06/2017 om 14:29 GMT

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play